Måleteknik

WEA Technology A/S' aktiviteter inden for måleteknik omfatter:

 

Udførelse af målinger samt rådgivning om måling inden for
 
  • Strain gauge målinger m.v.
  • Måling af vindressourcer og måling på vindmøller
 
   
Salg af måleudstyr beregnet til eller omfattende:
   
  • Strain gauges
  • Vejeceller, accelerometer og andre transducere
  • Instrumenter og dataloggere til strain gauges og strain gauge baserede transducere
  • Hårdhedsmåling
  • Støjmåling
     
     
     
     
     
   
  Nyheder
 
 

© WEA Technology A/S    Industrileddet 13    DK4000    Roskilde  Denmark

Tel. +45 46383202   Fax +45 46 383144    info@wea.dk