STRAIN GAUGES


WEA Technology A/S forhandler strain gauges fra den japanske fabrik TML - Tokyo Sokki Kenkyujo Co., Ltd.
TML har et meget bredt program i strain gauges, herunder en lang række specielle typer. Fremhæves kan især et bredt program i strain gauges med dækplade og præ-monterede ledninger, der er meget nemme og hurtige at montere.


Oversigt over strain gauge typer

Link til TML's hjemmside

Nogle forklaringer:

Type- og kodeforklaring
Farvekode for temperaturkompensering
Forklaring af strain gauge dimensioner


Type- og kodeforklaring

 

TML 's typebetegnelser følger ovenstående struktur. Nedenfor er de koder, der optræder i typebetegnelserne vist

 

Type - Strain Gauge Serie
Temperatur kompensering(3)(4)
Præ-monterede ledninger(4)
Kode
Gauge type
Kode
Material
Kode
 
F
Generel anvendelse
3
Komposit
002LE
2 cm, parallel, polyimide
WF
Med dækplade(Waterproof )
5
Komposit
005LE
5 cm, parallel, polyimide
PF
Polyester folie gauge
8
Komposit/glas
1L
1 m, parallel, vinyl, 2-wire
P
Polyester wire gauge
11
Konstruktionsstål(ferritisk)
3L
3 m, parallel, vinyl, 2-wire
MF
Magnetic field
17
Rustfrit stål (austenitisk)
5L
5 m, parallel, vinyl, 2-wire
PM
Polyester mold gauge
23
Aluminium
3LT
3 m, parallel, vinyl, 3-wire
YF/Y
Post yield folie/wire gauge
50
Plastik(kun for GF serien)
5LT
5 m, parallel, vinyl, 3-wire
LF/L
Lavt elasticitetsmodul
70
Plastik (kun for GF serien)
GF
For plastik
Temperaturkompensering (Self-temperature compensation (S-T-C)) i ppm/K. Vælges ud fra materialets temperaturudvidelseskoefficient
Viser længde og forbindelse for ledninger.
BF
For compositter
CF
Cryogenic-temperatur
QF/ZF
Høj temperatur
(1) Ikke altid angivet. Lx angiver enkeltgauge, Cx dobbeltgauge (cross), Rx rosette gauge (3 elementer)

(2) Ikke angivet for 120 ohms

(3) Kun angivet for temperaturkompenserende gauges. QF/ZF/AWn serierne uden kode er temperaturkompenserende for konstruktionsstål i intervallet +10 to +100°C

(4) Mulige temperaturkompensationen og mulige præ-monterede ledninger afhænger af gauge serien.

SF
Aksiel spændingsmåling
AW
Svejsbar kapslet gauge
BTM
Måling af spænding i bolte
FTP
Beskyttet gauge
DD
Enkeltside gauge
FAC
Revne måling
TF
Temperaturmåling
KM
For indstøbning i beton

 

Retur til top


Farvekode for temperaturkompensering

Som hovedregel er TML strain gauges temperaturkompenserende med mulighed for kompensering for forskellige materiales temperaturudvidelseskoefficienter. F, CF and WF gauge serierne er farvemærket som vist nedenfor. Temperaturkompenseringen er specificeret med tilføjelse af suffixerne -11, -17 eller -23 til hovednavnet på gaugen.
Materiale
Temperaturudvidelse
Farvekode
Eksempel
Konstruktionsstål
11 ppm/K
rød
FLA-3-11
Rustfrit stål, kobberlegeringer
17 ppm/K
brun
FLA-3-17
Aluminium
23 ppm/K
grøn
FLA-3-23

Retur til top


Forklaring af strain gauge dimensioner

 

 

Retur til top